List ya Mikoa,Wilaya na Halmashauri Zote Tanzania | Regions, Districts and All Councils in Tanzania

List ya Mikoa, Wilaya na Halmashauri Zote Tanzania | Regions, Districts and All Councils in Tanzania, in This Post Find all ramani ya tanzania na wilaya zake 2021/2022 mikoa ya Tanzania na wilaya zake pdf wilaya za dar es salaam na kata zake also list of mikoa mipya Tanzania Jumla ya mikoa ya Tanzania 2020 Tanzania ina wilaya ngapi  and wilaya za dar es salaam.

List of Regions, Districts and All Councils in Tanzania | Regions, Districts and All Councils in Tanzania, in This Post, Find all map of Tanzania and its districts 2021/2022 regions of Tanzania and its districts pdf districts of dar es salaam and its wards also list of new regions of Tanzania Total regions of Tanzania 2020 How many districts does Tanzania have and the districts of Dar es Salaam.

List ya Mikoa,Wilaya na Halmashauri Zote Tanzania

List of Regions, Districts and All Councils in Tanzania | Regions, Districts and All Councils in Tanzania, in This Post, Find all map of Tanzania and its districts 2021/2022 regions of Tanzania and its districts pdf districts of dar es salaam and its wards also list of new regions of Tanzania Total regions of Tanzania 2020 How many districts does Tanzania have and the districts of Dar es Salaam.

Tanzania’s regions are divided into district-led districts. The districts are listed below regionally:-

LIST OF REGIONS, DISTRICT, AND COUNCILS in Tanzania;-

S/N Regions Districts Na Councils
1. ARUSHA 1 Arusha 1 Arusha Jiji
2 Arumeru 2 Arusha DC
3 Meru DC
3 Ngorongoro 4 Ngorongoro DC
4 Longido 5 Longido DC
5 Monduli 6 Monduli DC
6 Karatu 7 Karatu DC
2. DAR ES SALAAM 7 Kinondoni 8 Kinondoni MC
8 Ilala 9 Dar es Salaam Jiji
10 Ilala MC
9 Temeke 11 Temeke MC
10 Kigamboni 12 Kigamboni MC
11 Ubungo 13 Ubungo MC
3. DODOMA 12 Chamwino 14 Chamwino DC
13 Dodoma 15 Dodoma Jiji
14 Chemba 16 Chemba DC
15 Kondoa 17 Kondoa DC
18 Kondoa Mji

 

S/N MKOA WILAYA Na HALMASHAURI
16 Bahi 19 Bahi DC
17 Mpwapwa 20 Mpwapwa DC
18 Kongwa 21 Kongwa DC
4. GEITA 19 Bukombe 22 Bukombe DC
20 Mbogwe 23 Mbogwe DC
21 Nyang’wale 24 Nyang’wale DC
22 Geita 25 Geita DC
26 Geita Mji
23 Chato 27 Chato DC
5 IRINGA 24 Mufindi 28 Mufindi DC
29 Mafinga Mji
25 Kilolo 30 Kilolo DC
26 Iringa 31 Iringa DC
32 Iringa MC
6. KAGERA 27 Biharamulo 33 Biharamulo DC
28 Karagwe 34 Karagwe DC
29 Muleba 35 Muleba DC
30 Kyerwa 36 Kyerwa DC
31 Bukoba 37 Bukoba DC
38 Bukoba MC
32 Ngara 39 Ngara DC
33 Missenyi 40 Missenyi DC

 

S/N MKOA WILAYA Na HALMASHAURI
7. KATAVI 34 Mlele 41 Mlele DC
42 Mpimbwe DC
35 Mpanda 43 Mpanda MC
44 Nsimbo DC
36 Tanganyika 45 Mpanda DC
8. KIGOMA 37 Kigoma 46 Kigoma DC
47 Kigoma/Ujiji MC
38 Kasulu 48 Kasulu DC
49 Kasulu TC
39 Kakonko 50 Kakonko DC
40 Uvinza 51 Uvinza DC
41 Buhigwe 52 Buhigwe DC
42 Kibondo 53 Kibondo DC
9. KILIMANJARO 43 Siha 54 Siha DC
44 Moshi 55 Moshi MC
56 Moshi DC
45 Mwanga 57 Mwanga DC
46 Rombo 58 Rombo DC
47 Hai 59 Hai DC
48 Same 60 Same DC
10. LINDI 49 Nachingwea 61 Nachingwea DC

 

S/N MKOA WILAYA Na HALMASHAURI
50 Ruangwa 62 Ruangwa DC
51 Liwale 63 Liwale DC
52 Lindi 64 Lindi MC
65 Lindi DC
53 Kilwa 66 Kilwa DC
11. MANYARA 54 Babati 67 Babati TC
68 Babati DC
55 Mbulu 69 Mbulu DC
70 Mbulu Mji
56 Hanang’ 71 Hanang’ DC
57 Kiteto 72 Kiteto DC
58 Simanjiro 73 Simanjiro DC
12. MARA 59 Rorya 74 Rorya DC
60 Serengeti 75 Serengeti DC
61 Bunda 76 Bunda DC
77 Bunda Mji
62 Butiama 78 Butiama DC
63 Tarime 79 Tarime DC
80 Tarime Mji
64 Musoma 81 Musoma MC
82 Musoma DC
13. MBEYA 65 Chunya 83 Chunya DC

 

S/N MKOA WILAYA Na HALMASHAURI
66 Kyela 84 Kyela DC
67 Mbeya 85 Mbeya DC
86 Mbeya Jiji
68 Rungwe 87 Rungwe DC
88 Busokelo DC
69 Mbarali 89 Mbarali DC
14. MOROGORO 70 Gairo 90 Gairo DC
71 Kilombero 91 Kilombero DC
92 Ifakara Mji
72 Mvomero 93 Mvomero DC
73 Morogoro 94 Morogoro DC
95 Morogoro MC
74 Ulanga 96 Ulanga DC
75 Kilosa 97 Kilosa DC
76 Malinyi 98 Malinyi DC
15. MTWARA 77 Newala 99 Newala DC
100 Newala TC
78 Nanyumbu 101 Nanyumbu DC
79 Mtwara 102 Mtwara MC
103 Mtwara DC
104 Nanyamba Mji
80 Masasi 105 Masasi DC

 

S/N MKOA WILAYA Na HALMASHAURI
106 Masasi Mji
81 Tandahimba 107 Tandahimba DC
16. MWANZA 82 Ilemela 108 Ilemela MC
83 Kwimba 109 Kwimba DC
84 Sengerema 110 Sengerema DC
111 Buchosa DC
85 Nyamagana 112 Mwanza Jiji
86 Magu 113 Magu DC
87 Ukerewe 114 Ukerewe DC
88 Misungwi 115 Misungwi DC
17. NJOMBE 89 Njombe 116 Njombe DC
117 Njombe Mji
118 Makambako Mji
90 Ludewa 119 Ludewa DC
91 Wanging’ombe 120 Wanging’ombe DC
92 Makete 121 Makete DC
18. PWANI 93 Bagamoyo 122 Bagamoyo DC
123 Chalinze DC
94 Mkuranga 124 Mkuranga DC
95 Rufiji 125 Rufiji DC
96 Mafia 126 Mafia DC

 

S/N MKOA WILAYA Na HALMASHAURI
97 Kibaha 127 Kibaha DC
128 Kibaha Mji
98 Kisarawe 129 Kisarawe DC
99 Kibiti 130 Kibiti DC
19. RUKWA 100 Sumbawanga 131 Sumbawanga DC
132 Sumbawanga MC
101 Nkasi 133 Nkasi DC
102 Kalambo 134 Kalambo DC
20. RUVUMA 103 Namtumbo 135 Namtumbo DC
104 Mbinga 136 Mbinga DC
137 Mbinga Mji
105 Nyasa 138 Nyasa DC
106 Tunduru 139 Tunduru DC
107 Songea 140 Songea MC
141 Madaba DC
142 Songea DC
21. SHINYANGA 108 Kishapu 143 Kishapu DC
109 Kahama 144 Kahama Mji
145 Ushetu DC
146 Msalala DC
110 Shinyanga 147 Shinyanga MC

 

S/N MKOA WILAYA Na HALMASHAURI
148 Shinyanga DC
22. SIMIYU 111 Busega 149 Busega DC
111

2

Maswa 150 Maswa DC
113 Bariadi 151 Bariadi Mji
152 Bariadi DC
114 Meatu 153 Meatu DC
115 Itilima 154 Itilima DC
23. SINGIDA 116 Mkalama 155 Mkalama DC
117 Manyoni 156 Manyoni DC
157 Itigi DC
118 Singida 158 Singida MC
159 Singida DC
119 Ikungi 160 Ikungi DC
120 Iramba 161 Iramba DC
24. SONGWE 121 Songwe 162 Songwe DC
122 Ileje 163 Ileje DC
123 Mbozi 164 Mbozi DC
124 Momba 165 Tunduma Mji
166 Momba DC

 

S/N MKOA WILAYA Na HALMASHAURI
25. TABORA 125 Nzega 167 Nzega DC
168 Nzega Mji
126 Kaliua 169 Kaliua DC
127 Igunga 170 Igunga DC
128 Sikonge 171 Sikonge DC
129 Tabora 172 Tabora MC
130 Urambo 173 Urambo DC
131 Uyui 174 Tabora/Uyui DC
26. TANGA 132 Tanga 175 Tanga Jiji
133 Muheza 176 Muheza DC
134 Mkinga 177 Mkinga DC
135 Pangani 178 Pangani DC
136 Handeni 179 Handeni Mji
180 Handeni DC
137 Korogwe 181 Korogwe Mji
182 Korogwe DC
138 Kilindi 183 Kilindi DC
139 Lushoto 184 Lushoto DC
185 Bumbuli DC

 Imehakikiwa tarehe 15 Mei

Ajira Portal
Ajira Portal